top of page
יונייטד- סרטון גיגסו
קהילת בראשית צור הדסה - סרטון תדמית
לקוח: משרד החינוך
גלים פרו
כשראש העיר של ירושלים ניסה להיכנע לבריטים
יוני בממלכת המיחזור
קורס למורים - בניית נתיב האישי לתלמיד
לקוח: משרד החינוך
GOLDEN TOUCH
קורס רובוטיקה - פתיחה
ארון הספרים היהודי - מבוא לסדרת הסרטונים
לקוח: משרד החינוך
דיור כתוביות
המנכ"ל שהיה עם גלעד עדין - פרידה מירון קריסי
מאפיינים
שיעור מיטבי - "אני פעיל משמע אני לומד". על חשיבות התרגול והלמידה הפעילה לקידום הלמידה
יכולת שפתית ואינטראקציה חברתית
נסיעה טובה
סרטוני אולפן פרק 2 - "אצל הרופא"
קורס רובוטיקה - קלט, עיבוד ופלט
הטיוטות של הצהרת בלפור
גדוד נהגי הפרדות
סרטוני אולפן פרק 1 - "העיקר הבריאות"
סלפי - מעצבים זהות
החברה למימוש קרקעות | אצלנו לא קונים אדמה, אצלנו מממשים קרקע.
New Film Seq Final for approval H264 Export Simple 1
משרד הרווחה - סרט תדמית
סדנת זוג ופרט לזוגות אוהבים Zug Uprat Boutique Workshop for Young Couples
פרשת השבוע - שומרת אותנו ביחד
מבוא לסדרת סרטוני מבוא לארון הספרים היהודי - תלמידים
bottom of page